Banläggarnas ord

Nu börjar det närma sig tävlingen och alla kontrollställningar är byggda. Vi banläggare har de senaste veckorna ägnat oss åt att dubbelkolla alla kontrollpunkter så vi är nöjda med kontrollplaceringen och ställningarna. Det finns totalt 174 kontroller i skogen så det har varit del jobb med det. Kontrollställningarna består av trästolpar med träplatta samt en hållare för SI-enheter. Veckan innan tävlingen kommer skärmar och reflexer att sättas ut.

I skogen är det fortfarande bra sikt och framkomlighet. Lövsprickningen har precis börjat och undervegetationen har inte växt sig hög. Det har varit några dagar med nederbörd i april, men den här typen av terräng verkar klara av att absorbera detta på ett bra sätt.

Något vi noterat när vi varit ute i tävlingsområdet, är att vildsvinsstammen växt till sig. Det är många uppbökade områden, och många upptrampade stigar.

Tyvärr har skogen på flera håll drabbats av angrepp av granbarksborre. På grund av detta har det skett avverkningar av gran i vissa områden och på andra ställen där de döda granarna har blivit kvar i skogen har de nu efter en blåsig april i viss utsträckning börjat blåsa ner. Då de har blåst ner de senaste veckorna har det inte varit möjligt att få med detta på tävlingskartan. Detta innebär något begränsad framkomlighet i vissa mindre områden som inte finns redovisade på kartan, men de bör i de flesta fall gå bra att undvika.

Det vi kan konstatera är att det är ett fint och utmanande tävlingsområde.

Välkomna!
Banläggarteamet