Organizers

Almby IK logo

Hagaby GoIF logo

Avlysning till 10MILA 2022

I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde avlyst från träning och tävling från och med den 10 november 2020 tom. den 8 maj 2022.

Träning i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till tävlingsdagarna. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka resultatet i tävlingarna. Det innebär även att den som inte är med i tävlingarna, inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till någon av deltagarna i tävlingen. Det är tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och Bergslagsleden året runt samt använda preparerade skidspår utan att karta eller motsvarande utrustning används.