Tiomilas själ

Tiomila är orienteringssportens budkavleklassiker – en stimulans för laganda, nattorientering och vinterträning. Tiomila är vårens stora orienteringsfest.

Tiomila är en traditionell budkavletävling av långdistanskaraktär, där budskapet förs från start till mål utan avbrott. Tävlingen består av Ungdoms-, Dam- och Tiomilakavlen, varav en av de ogafflade sträckorna i Damkavlen och en av de ogafflade sträckorna i Tiomilakavlen utgörs av den mytomspunna Långa dagen respektive Långa natten. Utöver detta arrangeras även Öppna motionsklasser.

Tiomila har sin tradition, som behöver vårdas. Samtidigt måste den leva i tiden.

Grunderna för detta utgörs av att:

Tiomila ska vara ett av de främsta profilarrangemangen i svensk orientering.

Tiomila ska vara en elittävling, men samtidigt ska möjlighet ges för så många lag som möjligt att deltaga under rimliga förhållanden för bredden.

Anmälningar 2022

Totalt anmälda73
Tiomilakavlen26
Damkavlen29
Ungdomskavlen18
Sweden63
Denmark6
Norge3
Portugal1