Intervju med Peter Löfås inför årets Tiomila

Sedan Tiomila 2016 på Lugnet i Falun så har Peter Löfås varit ansvarig för medieproduktionen av Tiomila. Sex olika sändningar har det hunnit bli sen premiären och det börjar bli en vana att det är samma gäng som producerar det som visas på arenan och via webben. Nedan svarar Peter på några frågor kring det som varit och det som kommer.

Årets sändning blir sjunde i ordningen sen Tiomila på Lugnet 2016. Varför har det blivit så många år med Tiomila?
Det började egentligen med att jag personligen ansåg att man inte tog tillvara den fulla potentialen med en sändning från 10Mila och när min klubb blev arrangör 2016 valde jag att kliva på i rollen som ansvarig för arenaproduktion (som det hette på den tiden). Sändningen som vi gjorde 2016 blev något helt nytt som förändrade mycket av det som gjorts tidigare, med ett mycket tydligare fokus på att göra en bra produktion. Arrangörerna 2017 ville bygga vidare på och på den vägen är det.

I min värld är det inte självklart att samma team skall fortsätta göra en produktion som denna i alla evighet, det blir för stor risk att man stagnerar i utvecklingen men hittils tycker jag vi till varje år lyckats införa något nytt. Ibland kanske inte allt nytt märks utåt men internt kan det medföra stora förändringar vilket gör att vi själva känner att vi utvecklar oss.

En Tiomila-sändning pågår cirka ett dygn och det krävs många olika funktioner för att få ihop det hela. Hur många personer är involverade i en sändning av det här slaget?
Från mig som leverantör kommer det ca. 30-talet personer till en sådan här produktion. Något fler nu när dygnet blir längre med det nya upplägget. Till det behöver vi ca. 15-20 volontärer som arbetar med produktionen från arrangörens sida.

När du och ditt team skissar på en Tiomila-sändning, var börjar man egentligen? Vad är viktigast att få till i den för att sändningen ska bli bra?
Jag är ganska noggrann med att jag inte vill påverka banläggarnas arbete. De ska lägga så bra banor som möjligt, sedan blir det så klart en kostnadsmässigt avvägning i hur man kan bevaka ett 10MILA utan att använda en ofantlig mängd kameror. Ofta i diskussioner med banläggare uppstår det en situation där jag vill att delar upp banorna än mer än vad de själva tänkt, för att få ”rent” i skogen vid nya TV-kontroller. Förutom bättre TV medför detta också en enligt mig bättre banläggning där det blir svårt att förutse gafflingar på samma sätt.

Om det är möjligt vill vi också i den mån det går gärna få till ett avsnitt på varje sträcka där det går att visa GPS live utan att avslöja för mycket inför kommande sträckor. Tyvärr kommer detta alltid lite av ett problem med hur mycket man avslöjar inför kommande sträckor, så länge som vi sänder på storbildsskärm på arenan.

Under de sex år du varit ansvarig för sändningen, när har du känt ”Det här blev inte så bra”?
Självklart är det alltid saker som inte blir jättebra, genom att vi utmanar i vad man kan göra kommer vi alltid vara på gränsen och och ibland över den. De första åren användes GPS och löpande kameramän även i ungdomskaveln, något vi tog bort helt till när vi var i Nynäshamn senast 2018. Vi kände efter Göteborg 2017 att det blev alldeles för stor press på ungdomarna att hantera detta moment i skogen. 

Vi har haft år när våra löpande kameramän har varit aningen aggresiva i positionering i klungorna och hamnat mitt i klungor vilket skulle kunna påverka tävlingen. Det har vi styrt upp mycket tydligare nu att vi aldrig ska störa eller på påverka tävlingen med dessa moment. Riskerar vi det så ska vår kameraman stiga åt sidan och stanna. 

Till 2022 gjorde vi också en större förändring där vi ”återinförde” arenaspeakern igen. 2016-2019 så använder vi produktionens ljud på arenan men i ett led att förbättra för de som är på plats så är det numer en arenaspeaker som på ett annat sätt kan prata till de på plats och förmedla tävlingen såsom en speaker gör istället för som en TV-kommentator.

En av förra årets punkter från utvärderingen var att enbart ha en typ av sändning under året, en reklamfri. Vilka andra slutsatser drog från föregående års sändning?
Egentligen var beslutet om bara en sändning något som togs av Tiomilaföreningen, men för oss som producent så är det administrativt ganska utmanande att producera både med och utan reklam. Dessutom behöver man också hitta tillräckligt med intressant innehåll att täcka reklamavbrotten med för de som ”betalar” extra.

Årets Tiomila blir med ett nytt upplägg jämfört med de senaste årens tävlingar. Hur kommer det ta sig uttryck i årets produktion?
Egentligen är den enda skillnaden för oss att vårt dygn förskjuts framåt. Speakers och kommentatorer kommer få några bonus-timmar på söndag morgon när de ska kommentera pigga och alerta efter nästan ett dygns vakentid redan. Det kommer blir utmanande.

Gör det nya upplägget det svårare eller enklare att producera en bra sändning?
Som upplägget är nu kommer vi inte ha några överlapp i klasserna i någon större utsträckning, på så vis ändras det inte för produktionen. Men utmaningen med det nya upplägget tror jag blir att lyckas få de personer som inte kan bytas av, speakers och kommentatorer framförallt, att klara av att vara alerta på söndag förmiddag. Deras dygn kommer ändå att bestå av 21 timmar kommentering i sträck. Det är inte otänkbart att vi i framtiden kanske jobbar med separata kommentatorer för dam- och herrklass, men det får utvärdering av det här upplägget visa.

Med samma arena och tävlingsområde som Tiomila 2018 vet nog de flesta vad som väntar i skogen. Blir det samma typ av sändning som de senaste åren eller blir det några nyheter?
Det är ingen nyhet, men precis som förra året i Skellefteå så kommer alla som köpt sändningen även ha tillgång till en egen stream från skogen, där en kontroll per sträcka där alla lag passerar visas. Även målet kommer finnas tillgänglig som egen stream med alla passerade lag.

Hur är området och arenan för att producera en sändning?
Jämfört med 2018 har området fått en rejäl utbyggnad av mobilnätet, vilket så klart underlättar för oss bildmässigt men framförallt kommunikationsmässigt. I övrigt är det väldigt trevlig orientering och med lite anpassningar i terrängen så kommer man åt hela tävlingsområdet på ett bra sätt. 

Vilka kommer vi få höra i årets sändning?
I den svenska webb-sändningen så kommer Per Forsberg kommentera under hela dygnet. Som experkommentatorer kommer Sara Hagström, Lena Eliasson, Sara Eskilsson och Johan Runesson att höras under olika delar av dygnet.

På arenan kommer Kjell-Erik Kristiansen att ha hand om kommenteringen som arenaspeaker. Mårten Frendelius kommer sköta intervjuer på arenan så det är ett rutinerat gäng, både över webben och på arenan, som tar hand om årets sändning.

Vill du följa årets sändning hemifrån? Då kan du köpa den redan nu via webbtv.10mila.se!

Vill du se hur det såg ut för sex år sen, när Tiomila gick i samma tävlingsområde som i år? Sändningen finns på Youtube och du hittar den här.