Tiomila 2024, hur mycket natt blir det?

Tiomila 2024 i Nynäshamn bjuder på ett helt nytt upplägg av Tiomilahelgen. 

Många funderar säkert på hur tävlingen kommer att gestalta sig för lagen som inte ligger i täten genom tävlingen. För att öka kunskapen och underlätta klubbarnas planering redovisar vi här tävlingsledningens bedömning av hur tävlingen kommer att utvecklas för hela startfältet. 

Vår kalkyl och planering bygger på resultaten från de senare Tiomilakavlarna, med en särskild tyngdpunkt på tiderna 2018 i Nynäshamn.

Herrkaveln

Ledartiden efter sträcka 3 i herrarnas budkavle beräknas till 125 minuter. Inom en halvtimme därefter kommer drygt 100 lag att ha kommit i mål och efter en timme över 200 lag. Om vi utgår ifrån att 300 herrlag deltar så kommer vågstarten att omfatta cirka 80 lag. Lag som deltar i vågstarten är lag som vid tävlingens slut bedöms bli 5 timmar eller mer efter segrande lag.

Vi beräknar att täten får gryning på sträcka 8, lag på plats 100 på sträcka 7 och lag på plats 200 på sträcka 6. För lag som sladdar rejält börjar ljuset komma under sträcka 5. 

 Herrarnas växel stänger klockan 10:55 (omstart klockan 11:00) och vid den tiden ska en bra bit över 200 lag gått ut på sträcka 10, det ska jämföras med 91 lag senast i Nynäshamn. Det är dels en effekt av vågstarten men också att tävlingstiden har minskats från i genomsnitt 64 minuter de senaste åtta åren till 54 minuter i årets kavle.

Damkaveln

Med start klockan 21:30 kommer damernas första två sträckor att löpas helt i mörker. Ledartiden efter sträcka 2 beräknas till 88 minuter. Inom en halvtimme därefter kommer närmare hälften av lagen vara i mål och efter en timme 90% av lagen.

Vi beräknar att vågstarten kommer att omfatta 25-30 lag. Lag som deltar i vågstarten är lag som vid tävlingens slut bedöms bli 3 timmar eller mer efter segrande lag.

Damernas växel stänger klockan klockan 1155 (omstart klockan 12:00). Även här bedömer vi att över 200 lag ska klara att gå ut på sista sträckan innan växeln stänger. Jämfört med tidigare år kommer det inte att vara någon större skillnad. Vågstarten underlättar för lagens i slutet av tävlingen att hänga med, men samtidigt har damernas tävling blivit tuffare.

Tiomiladygnet startade på lördagen klockan 14:30, 24 timmar senare stänger målet. Då är vår förhoppning att de allra flesta lagen som startat i samtliga kavlar på samtliga sträckor också tagit sig i mål.

Som framgick av Bullentin 3 kommer den faktiska tävlingstiden efter 10 respektive 6 sträckor att avgöra placeringen för lag som deltar vågstarten. För lag som diskvalificerats gäller att de kan fortsätta tävlingen men vid behov kvarhållas 30 minuter efter ledande lag, för att inte påverka tävlingens utgång. Lag som avbrutit tävlingen innan uppehållet, kan delta i vågstarten och fortsätta budkavlen, men är fortsatt diskvalificerade. Utförligare beskrivning av regelverket för lag som utgått finns i tävlingens PM.

Välkomna till Tiomila 2024 i Nynäshamn!

Tävlingsledningen Tiomila 2024 & Tiomilaföreningen