Trafik

Senast uppdaterad:

Resa till Skellefteå

Information

Antalet parkeringsplatser i området runt Skellefteå Kraft Arena är starkt begränsat. Vi vädjar
därför till alla som har möjlighet att samåka, gå eller cykla.

Samling/Arena

Skellefteå Kraft Arena. Skellefteå Kraft Arena (N 64º 45,6839′, E 20º 58,0139).


Trafik

Trafik från E4, Norr

Bussar följer skyltning Tiomila med bussymbol och väljer avfart ”Vitberget”, höger in
mot Skellefteå Kraft Arena. Följ därefter skyltning och parkeringsvakternas anvisningar. Personbilar följer
skyltning Tiomila och väljer avfart ”Bodö/Boliden”, höger i rondellen ca 200 meter längre söderut.

Trafik från E4, söder

Personbilar följer skyltning Tiomila och väljer avfart ”Sjukhus/Erikslid”, vänster i
rondell. Följ därefter skyltning och parkeringsvakternas anvisningar. Bussar följer skyltning Tiomila med
bussymbol ca 200 m längre norrut och väljer avfart ”Vitberget”, vänster in mot Skellefteå Kraft Arena.
Följ därefter skyltning och parkeringsvakternas anvisningar.


Parkeringar personbilar

Parkering innan lördag 20/5 sker i anslutning till arenan och på ej avspärrade
ytor. Parkeringen måste tömmas under fredag kväll då den under tävlingsdygnet används för bussavsläpp.

Parkering vid Arenan öppnar lördag kl. 07.00.

Rörelsenedsättning

Har du behov av extra kort gångavstånd. Meddela då våra parkeringsvakter så löser
vi det.

Parkering bussar

Det finns ingen parkering för bussar vid Arenaområdet. Endast av och pålastning enligt
ovan. Efter lämning/hämtning följs skyltning och anvisningar. Observera att utfarten på E4:an endast tillåter högersväng, söderut. För parkering under tävlingsdygnet hänvisas bussar till Morö Backe skola. Denna uppställningsplats är obevakad och utan parkeringsvakter.


Transport av löpare till/från boenden.

Det är under natten (lördag 21.00 – söndag 07.00) tillåtet att släppa av löpare vid bussavsläppet.

Husbilar

Husbilar som skall släppa av löpare kan göra detta vid arenan (3 min) men måste därefter direkt åka
vidare eftersom ingen parkeringsyta för husbilar finns vid arenan. Husbilar hänvisas till Skellefteå Camping.

Press och VIP

Ackrediterad press och föranmäld VIP erhåller P-dekal per e-post. P-dekal skall uppvisas
för trafikpassage in till arenaområdet.

Vi arrangerar 10Mila Skellefteå 2023

Stolta sponsorer till 10Mila Skellefteå 2023