Avlysning

Senast uppdaterad:

Avlysta områden

Du som avser delta i åldersklass på tävlingen får inte skaffa dig kännedom om tävlingsområdena genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören. Det gäller också personer som inte själva avser delta i åldersklass på tävlingen, men som på ett eller annat sätt kan påverka tävlingens resultat.

Eftersom tävlingarna hör till kvalitetsnivå 1 gäller särskilt strikta regler. Området är också avlyst, vilket innebär att det inte får arrangeras någon organiserad tränings- och tävlingsverksamhet i området till dess tävlingen är avgjord. Det är tillåtet att köra E4 genom avlyst område om man ska besöka Solbackens handelsområde eller köra bilvägen upp till äventyrshuset Boda Borg om man har bokat besök där.

10Mila

Swedish League

Vi arrangerar 10Mila Skellefteå 2023

Stolta sponsorer till 10Mila Skellefteå 2023