Logi

Senast uppdaterad:

Boende

Avser camping på arenaområdet, boende på hårt underlag i Nynäshamn och Ösmo.
Boendelistor publiceras på Eventor senast fredag 26 april.

Logi i sporthall nära arena

Logi i sporthallar i närheten av arenan, 6 x 3 meter.

Camping, tält

Incheckning och avlastning av tältutrustning kan ske fredag, kl 16.00-19.00 samt lördag, kl 10.00–14.00
vid infarten till Kvarnängens IP. Bil ska därefter direkt köras till ordinarie parkering.
Camping är endast tillåten på anvisad plats. Område för camping, tält är område E.

Camping, husvagn/husbil

Incheckning kan ske fredag, kl 16.00–19.00 samt lördag, kl 10.00–14.00, vid infarten till Kvarnängens IP.
Inga fasta platser tilldelas i förväg, ni blir anvisad plats vid ankomst.
Camping är endast tillåten på anvisad plats.

Boende på hårt underlag

Incheckning sker direkt på anvisat boende. Fredag 1700-21.00 (för de som bokat två nätter)
och lördag från kl 10.00 för de som bokat en natt. Alla boenden på hårt underlag är bemannade
och tillgängliga dygnet runt.

Säkerhetsföreskrifter boende på hårt underlag

För boende på hårt underlag gäller:

  • boende ansvarar för att ta reda på var släckningsutrustning, utrymningsvägar, nödutgångar
    och uppsamlingsplats finns
  • boende måste ta ta del av brandföreskrifter som finns i klubbkuvert och anslaget på respektive logi
  • boende får endast övernatta på uppmärkta platser
  • ingen rökning, eldning eller matlagning får ske inomhus
  • utrymningsvägar och nödutgångar ska hållas fria

Ösmo idrottshall, Ösmo centrum
Till arenan: Pendeltåg till Nynäsgård, www.sl.se för tider. Snitslat från Nynäs gård till arenan,
avstånd cirka 1,5 km. Transport med bil till ordinarie parkering, se Trafik&ParkeringsPM på Eventor.

Viaskolan, Skolgatan 3-37, Nynäshamn
Till arenan: Cirka 2,5 km gångväg, ingen snitsling.

Gröndalshallen, Idunvägen 25, Nynäshamn
Till arenan: Ca 4 km, ingen snitsling. Pendeltåg från Gröndalsviken till Nynäs gård, se www.sl.se för tider. Snitslat från Nynäs gård till arenan, avstånd cirka 1,5 km.

Svandammsskolan, Järnvägsgatan 9, Nynäshamn
Till arenan: Cirka 4,2 km, ingen snitsling. Pendeltåg till Nynäs gård, se www.sl.se för tider. Snitslat från Nynäs gård till arenan, avstånd cirka 1,5 km.

Hammare, Konsul Johnsons väg 17A, Nynäshamn
Till arenan: Cirka 1,7 km, ingen snitsling