Träning

Senast uppdaterad:

Beställning

För att beställa träningspaketet fyller du i det här formuläret.

Du som beställare uppger namn, epostadress för att ta emot kartfilen, faktureringsadress med en epostadress samt hur många exemplar av respektive karta som du planerar att skriva ut. Efter att vi tagit emot din beställning skickar vi kartan/kartorna som pdf via mejl.

Vi fakturerar 75 kr per planerad utskrift.

Vi vill att du som beställare även anger under vilken period som ni tänkt använda er av banorna, detta för att vi ska kunna redovisa och följa upp belastningen på naturen. Om ni ändrar era planer efter att ni beställt kartor ska ni informera oss via info@hellasorientering.se. Det gäller både antal utskrifter och tidpunkt.

Flera av banorna som tillhandahålls är gafflade. Vi är tacksamma om ni sprider ut sig på de olika gafflingsalternativen för att minska belastningen på enskilda banstråk. Kontrollerna är markerade med reflexstav, rött och vitt snitselband och en etikett med 10milas logotyp.

För frågor om beställning kontakta Björn Julander, bjorn@julander.net, 0705 41 42 09.


Träningsområden

Träningsområde 1

Kvarnsjön-Ådran

Öppen till 10 april.

Banlängder och bankaraktär:

 • 4,5 km, gafflad.
 • 9 km, gafflad.
 • 9,5 km, gafflad.
  Banan som är 9 km är gafflad med 9,5 km men olika start och mål.

Karta:

Utsnitt Kvarnsjön-Ådran, ekvidistans 5 m, reviderad 2022.


Träningsområde 2

Linneaberg

Parkering vid Linneaberg. Banorna öppna för träning till 5 maj 2024. Nattorientering ej tillåtet från 1 januari 2024.

Banlängder och bankaraktär:

 • 5 km, medeldistanskaraktär, gafflad.
 • 10 km, långdistanskaraktär, gafflad.

Karta:

Utsnitt Granby-Tornberget, ekvidistans 4 m, reviderad 2019.


Träningsområde 3

Svartbäcken 

Stängt på grund av tjäder.

Karta:

Utsnitt Tyresta-Högsta, ekvidistans 4 m, reviderad 2017.


Träningsområde 4

Mörtsjön

Parkering Balingsta allé. Banorna öppna för träning 16 oktober – 5 maj 2024.

Banlängder och bankaraktär:

 • Cirka 5,5 km, medeldistanskaraktär, gafflad.
 • Cirka 9 km, långdistanskaraktär, gafflad.
 • OL-intervaller, sex intervaller mellan 0,5 km och 1,0 km.

Karta:

Mörtsjön, ekvidistans 5 m, reviderad 2023.


Träningsområde 5

Banor lagda av Fredrik Hedin, banläggare till Tiomila. Banorna öppna för träning till 5 maj 2024

Banlängder och bankaraktär:

 • 3,3 km
 • 5,2 km
 • 6,5 km
 • 3,4 km, orange svårighet

Karta:

Lövhagen, ekvidistans 5 m, skala 1:10 000, ritad av Roger Åsberg.


Träningsområde 6

Långsjön

Banorna öppna för träning 8 januari – 5 maj 2024

Banlängder och bankaraktär:

 • 7 km, gafflad.
 • 4,9 km, gafflad.

Karta:

Långsjön, ekvidistans 2,5 m, skala 1:10 000.