Träning

Senast uppdaterad:

Beställning

För att beställa träningspaketet fyller du i det här formuläret.

Du som beställare uppger namn, epostadress för att ta emot kartfilen, faktureringsadress med en epostadress samt hur många exemplar av respektive karta som du planerar att skriva ut. Efter att vi tagit emot din beställning skickar vi kartan/kartorna som pdf via mejl.

Vi fakturerar 75 kr per planerad utskrift.

Vi vill att du som beställare även anger under vilken period som ni tänkt använda er av banorna, detta för att vi ska kunna redovisa och följa upp belastningen på naturen. Om ni ändrar era planer efter att ni beställt kartor ska ni informera oss via info@hellasorientering.se. Det gäller både antal utskrifter och tidpunkt.

Flera av banorna som tillhandahålls är gafflade. Vi är tacksamma om ni sprider ut sig på de olika gafflingsalternativen för att minska belastningen på enskilda banstråk. Kontrollerna är markerade med reflexstav, rött och vitt snitselband och en etikett med 10milas logotyp.

För frågor om beställning kontakta Björn Julander, bjorn@julander.net, 0705 41 42 09.


Träningsområden

Träningsområde 1

Kvarnsjön-Ådran

Pausat tills vidare, dialog med jaktlag pågår kring området.

Karta:

Utsnitt Kvarnsjön-Ådran, ekvidistans 5 m, reviderad 2022.


Träningsområde 2

Linneaberg

Parkering vid Linneaberg. Banorna öppna för träning till 5 maj 2024. Nattorientering ej tillåtet från 1 januari 2024.

Banlängder och bankaraktär:

 • 5 km, medeldistanskaraktär, gafflad.
 • 10 km, långdistanskaraktär, gafflad.

Karta:

Utsnitt Granby-Tornberget, ekvidistans 4 m, reviderad 2019.


Träningsområde 3

Svartbäcken 

Parkering vid Tyresta by. Banorna öppna för träning 17 november 2023 – 5 maj 2024.

Banlängder och bankaraktär:

 • 5,2 km, medeldistans
 • 5,5 km, medeldistans
 • 7,8 km, långdistans
 • 7,9 km, långdistans
 • Bana med OL-intervaller – fyra intervaller mellan 1,1 och 1,7 km

Karta:

Utsnitt Tyresta-Högsta, ekvidistans 4 m, reviderad 2017.


Träningsområde 4

Mörtsjön

Parkering Balingsta allé. Banorna öppna för träning 16 oktober – 5 maj 2024.

Banlängder och bankaraktär:

 • Cirka 5,5 km, medeldistanskaraktär, gafflad.
 • Cirka 9 km, långdistanskaraktär, gafflad.
 • OL-intervaller, sex intervaller mellan 0,5 km och 1,0 km.

Karta:

Mörtsjön, ekvidistans 5 m, reviderad 2023.


Träningsområde 5

Lövhagen

Detaljerad information och datum för öppning publiceras 1-15 februari.

För mer information om område fem kontakta matsfroberg@gmail.com


Träningsområde 6

Långsjön

Banorna öppna för träning 8 januari – 5 maj 2024

Banlängder och bankaraktär:

 • 7 km, gafflad.
 • 4,9 km, gafflad.

Karta:

Långsjön, ekvidistans 2,5 m, skala 1:10 000.