Öppna banor

Senast uppdaterad:

Öppna banor kommer att erbjudas fredag klockan 13.00-1900, lördag klockan 09.00-19.00 samt söndag klockan 09.00-12.00. Banorna går i ett separat område i anslutning till arenan.
Anmälan sker på arenan, ingen föranmälan.
Karta: Alhagen, skala 1:7 500 för samtliga banor utom svår 2 som har 1:10 000. Ekvidistans 5 meter. Terrängtypen är densamma som för Tiomila.

Följande banor kommer erbjudas:

KlassBanlängd (km)Nivå
Mycket lätt2,0Vit
Lätt2,5Gul
Medelsvår 13,0Orange
Medelsvår 24,5Orange
Svår 13,0Blå
Svår 25,5Svart