Avlysning

Senast uppdaterad:

Avlyst område

Markerat område på kartan nedan är tävlingsområde och avlyst för all träning och tävling fram till Tiomila 2024 är genomfört. För en mer detaljerad avlysning, se kartan i Eventor.

Du som avser delta i åldersklass på tävlingen får inte skaffa dig kännedom om tävlingsområdena genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören. Det gäller också personer som inte själva avser delta i åldersklass på tävlingen, men som på ett eller annat sätt kan påverka tävlingens resultat.