PM för boende, trafik & parkering, öppna banor och mat & dryck finns publicerat

Nu finns flertalet PM publicerade med information inför Tiomila! Bland annat finns information om parkering och hur du kör dit, boende och vad som gäller för det samt vilka möjligheter som finns gällande mat och dryck under helgen. Du hittar respektive PM under rätt meny eller nedan.

Tävlings-PM har blivit försenat och kommer publiceras måndag 29 april.